Bedrijfseerstehulpverlener basiscursus

2 dagen      Geen ervaring vereist

Doelstelling

Tijdens deze basisopleiding eerste hulp bij ongevallen ’Hulpverlener’ (vroeger Nijverheidshelper of Bedrijfshulpverlener genoemd) leert u omgaan met een levensbedreigende noodsituatie en hoe de juiste eerste zorgen toe te dienen. 

Inhoud

Het lesprogramma beantwoordt volledig aan het curriculum voorgeschreven en erkend door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, en is aangepast aan de realiteit van de bedrijven. Een sterk punt in deze opleiding is dat Furbo Training & Consulting beroep doet op lesgevers die ook in hun dagelijkse praktijk noodsituaties beheren en zich door hun ruime ervaring kunnen aanpassen aan de specifieke behoeften en risico’s in de ondernemingen.

De nadruk wordt gelegd op de praktische bruikbaarheid. Vandaar dat in het programma, benevens de theoretische gedeelten, veel aandacht besteed wordt aan verschillende oefeningen en simulaties.  

De voornaamste thema’s die aan bod komen, zijn :

 • taak hulpverlener 
 • Cardio Pulmonaire Reanimatie + gebruik AED
 • hulp bij ademhalings-, bewustzijns- en circulatiestoornissen 
 • EHBO bij skeletletsels 
 • verzorging kleine verwondingen & verbandleer 
 • manipulatie slachtoffer.  

Als de opleiding op uw vraag georganiseerd wordt, kunnen wij deze opleiding aanpassen aan het bedrijf: 

 • inoefenen gebruik intern noodnummer
 • alarmeringsprocedure in het bedrijf
 • oefeningen met bedrijfsdefibrillator
 • brandwonden (chemische, …)
 • evacuatiemiddelen, VMP, … in het bedrijf
 • inhoud bedrijfs-EHBO-koffer 
 • enz. …  

Evaluatie van de cursisten 

De opleiding wordt afgesloten na een evaluatie van uw kunde. Indien u hierin slaagt, ontvangt u een attest ‘Hulpverlener’ dat onbeperkt geldig blijft, mits een jaarlijkse bijscholing van 4u.

Praktische info

De opleiding Hulpverlener kan zowel doorgaan in ons opleidingscentrum te Antwerpen, Gent (Sint-Denijs-Westrem), Aartselaar als ter plaatse in uw bedrijf. De opleiding duurt 2 dagen van 8,30 tot 17uur. Concreet leert u onder andere wat u moet doen bij een slachtoffer dat bewusteloos is, een ademhalingsstilstand heeft of een in- of inwendig trauma heeft. Ook het herkennen en behandelen van bloedingen, brandwonden, huidwonden, schedeltrauma’s, vergiftiging en stoornissen aan het bewegingsstelsel komen aan bod. 

Deze opleiding wordt ook aangeboden in 3 dagen van 9 tot 16u. Extra: 

 • thema’s elektrisering en verdrinking
 • oefenen theorie in praktijk
 • praktisch klaargestoomde deelnemer
 • Hulpverlener die zich zelf zekerder voelt om bij échte noodsituaties in het bedrijf effectief en efficiënt op te treden.  

Het is aangewezen voor deze opleiding kledij te dragen of mee te brengen die gemakkelijk zit en vuil mag worden (reanimeren op de vloer en gebruik van schmink door de simulant voor de grime van vb. infarct, beroerte, wonden, …).

Tarief 

In een Furbocentrum 

(Antwerpen,  Aartselaar of Sint-Denijs-Westrem)

 • 2-daagse € 235/ persoon 
 • 3-daagse € 470/ persoon
Bedrijfsintern – Bij u ter plaatse 
 • 2-daagse € 2795 (maximum 15 deelnemers) + € 0,85/km 
 • 3-daagse € 4220 (maximum 15 deelnemers) + € 0,85/km
Alle prijzen zijn exclusief BTW

Erkenning

 • KMO-Portefeuille / opleidingscheques : erkenningsnummer DV.O210325
 • Vlaams ministerie van Onderwijs: erkenning als externe vestigingsplaats voor Deeltijds Onderwijs.
 • Sinds 2013 houder van het QforSafety certificaat met certificaatnummer 16073.
Voor meer informatie of een aangepast voorstel, kan u altijd contact met ons opnemen op het telefoonnummer 03/470.28.28 van 07.30-16.30u.

Open opleidingen

Start op wo 24 apr 2024


Inschrijven
Antwerpen
08:30
VOLZET!

Start op do 02 mei 2024


Inschrijven
Antwerpen
08:00
3 plaatsen vrij

Start op ma 10 jun 2024


Inschrijven
Antwerpen
08:00
13 plaatsen vrij

Start op do 27 jun 2024


Inschrijven
Antwerpen
08:30
6 plaatsen vrij

Start op ma 26 aug 2024


Inschrijven
Antwerpen
08:00
8 plaatsen vrij

Furbo is erkend door en werkt samen met verschillende instanties en beroepsverenigingen zoals Alimento, Bouwunie, Embuild, Constructiv, Travi, PaperPackSkills, Vlaams Ministerie van Onderwijs, Vlaams Gewest in het kader van opleidingscheques en het Vlaams opleidingsverlof, Volta en Qfor. Furbo heeft de kwaliteitsregistratie voor dienstverleners binnen Werk & Sociale Economie van de Vlaamse overheid behaald.