Examen VCA - VIL (VCU)

     Ervaring vereist

Doelstelling van het examen VCA VIL

Voor het bekomen van een VCU-certificaat moeten de uitzendconsulenten en leidinggevenden van het uitzendkantoor in het bezit zijn van een diploma 'Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden VCU'. Om een goede integratie van de veiligheidsgedachte te waarborgen, is het immers noodzakelijk dat alle uitzendconsulenten en leidinggevenden binnen de betreffende organisatorische eenheid van een uitzendonderneming een formele veiligheidsopleiding hebben gevolgd of over de vereiste kwalificaties beschikken. Concreet moeten alle personen die tussenkomen in de selectie en het ter beschikking van uitzendkrachten (uitzendconsulenten) en hun leidinggevende (kantoorverantwoordelijke) in het bezit zijn van een VIL-VCU diploma, uitgereikt door een erkend examencentrum, dat niet ouder is dan tien jaar (gerekend vanaf de examendatum).

De eind- en toetstermen VIL hebben tot doel te definiëren over welke kennis uitzendconsulenten en leidinggevenden moeten beschikken op de aangegeven gebieden. Deze kennis omvat alle elementen uit “Basisveiligheid VCA” en heel wat elementen uit “Veiligheid voor operationeel leidinggevenden VOL-VCA” en daarbovenop specifieke kennis die vereist is om de taak van uitzendconsulent, in het kader van een veilig ter beschikkingstellen, inhoud te geven. De toetstermen hebben tot doel in detail aan te geven welke kennis elke eindterm omvat. De toetstermen dienen als basis voor het opstellen van de examenvragen. De eind- en toetstermen hebben alleen betrekking op het domein kennis (geen vaardigheden).

Vereiste kennis

Theorie

 • wetgeving
 • gevaren,risico’s en preventie
 • ongevallen: oorzaken en preventie
 • veiligheidsgedrag
 • taken, rechten, plichten en overleg
 • procedures en instructies, signalering
 • voorbereiding op noodsituaties
 • gevaarlijke stoffen
 • brand en explosie
 • arbeidsmiddelen
 • gevaarlijke stoffen
 • Specifieke werkzaamheden en omstandigheden
 • Elektriciteit en straling
 • Ergonomische werkplek
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Evaluatie van de cursisten

De cursus wordt afgesloten met een theoretisch examen waarna de geslaagde deelnemers een VCA-certificaat ontvangen. Deze certificaten zijn 10 jaar geldig. 

Praktische info

Het examen VCA-VIL  kan zowel doorgaan in ons opleidingscentrum te Antwerpen, Aartselaar en  Gent (Sint-Denijs-Westrem) als bedrijfsintern. Het examen duurt 1u15.

Tarief

In een Furbocentrum (Antwerpen, Aartselaar of Sint-Denijs-Westrem)
 • € 90/examen
Bedrijfsintern – Bij u ter plaatse
 • € 90/examen (minimum 7 pers.)  +€0,85/km

 • Voor zaterdag opleidingen/examen wordt er een toeslag van 25% gerekend op bovenstaande prijzen.
Alle prijzen zijn exclusief BTW

Erkenning

 • KMO-Portefeuille / opleidingscheques : erkenningsnummer DV.O210325
 • Vlaams ministerie van Onderwijs: erkenning als externe vestigingsplaats voor Deeltijds Onderwijs.
 • Sinds 2013 houder van het QforSafety certificaat met certificaatnummer 16073.
Voor meer informatie of een aangepast voorstel, kan u altijd contact met ons opnemen op het telefoonnummer 03/470.28.28.

Open opleidingen

Er zijn geen geplande opleidingsdagen. Contacteer ons voor meer info!

Furbo is erkend door en werkt samen met verschillende instanties en beroepsverenigingen zoals Alimento, Bouwunie, Embuild, Constructiv, Travi, PaperPackSkills, Vlaams Ministerie van Onderwijs, Vlaams Gewest in het kader van opleidingscheques en het Vlaams opleidingsverlof, Volta en Qfor. Furbo heeft de kwaliteitsregistratie voor dienstverleners binnen Werk & Sociale Economie van de Vlaamse overheid behaald.