Werken met flenzen - flensmonteur (IS-010)

2 dagen      Beperkte ervaring vereist

Doelstelling

Aanleren om op een doeltreffende en veilige manier, met gebruik van de juiste gereedschappen, methodes, procedures en materialen, flensverbindingen te openen en lekdicht te sluiten en veilig en met kennis van zaken pakkingen te vervangen. 

Doelgroep opleiding werken aan flenzen – flensmonteur (IS-010)  

Medewerkers die op een bedrijfsterrein hoge- en lage druk flensverbindingen openen en sluiten. Voor medewerkers die in de (petro)chemie werken, moet dit examen afgelegd worden in een erkend centrum.

Inhoud

Theorie(1 ½ dag)

 • Correct voorbereiden van de werkzaamheden
 • Kennen van de specifieke regels uit de Veiligheids- en Gezondheidsreglementering 
 • Toepassen van de veiligheidsmaatregelen tijdens de werkzaamheden 
 • De verschillende flenzen, studbolts en pakkingen kennen
 • Onderdelen van installaties kennen, en kunnen monteren en demonteren 
 • Gereedschappen en arbeidsmiddelen kennen en kunnen gebruiken 
 • Juiste wijze van openen en sluiten van diverse flensverbindingen kennen 
 • Steken/trekken van een steekpan en brilflens kennen en kunnen toepassen 
 • Een flensverbinding met een bepaald aanhaalmoment kunnen verwezenlijken 
 • Extra waakzaam zijn voor het risico bij het openen van flenzen 
 • Oude pakkingen op de juiste wijze verwijderen en de flensvlakken proper maken en controleren op beschadigingen (binnen toleranties) 

Praktijk (1/2 dag)

 • Orde en netheid 
 • Veilig werken 
 • Verschillende soorten pakkingen kunnen benoemen (10 stuks) 
 • Flenzen en pakkingen correct kunnen demonteren en monteren 
 • Monteren van flens en pakking met het aangegeven aanhaalmoment (zie flensprotocol)  

 Indien u kiest voor een AV-004 bij u ter plaatse dient u rekening te houden met de eindtermen

Evaluatie van de cursisten

De cursus wordt afgesloten met een praktijkevaluatie waarna de geslaagde deelnemers een certificaat of een pasje ontvangen. Deze certificaten/pasjes zijn 5 jaar geldig.

Deelnamevoorwaarden 

 • Minimum 18 jaar 
 • Medisch geschikt 
De opleiding  werken aan flenzen - flensmonteur kan doorgaan in ons opleidingscentra te Antwerpen.  De opleiding duurt 2 dagen: 8:00 – 16:00 uur. 

Tarief

  In een Furbocentrum (Antwerpen)
 • € 450/persoon  (maximum 6 ervaren medewerkers) 
Alle prijzen zijn exclusief BTW 

Erkenning

 • KMO-Portefeuille / opleidingscheques : erkenningsnummer DV.O210325
 • Vlaams ministerie van Onderwijs: erkenning als externe vestigingsplaats voor Deeltijds Onderwijs.
 • Sinds 2013 houder van het QforSafety certificaat met certificaatnummer 16073.
Voor meer informatie of een aangepast voorstel, kan u altijd contact met ons opnemen op het telefoonnummer 03/470.28.28.

Open opleidingen

Start op ma 23 nov 2020


Meer info / Inschrijven
Antwerpen
08:00
2 plaatsen vrij

Start op ma 14 dec 2020


Meer info / Inschrijven
Antwerpen
08:00
5 plaatsen vrij

Start op ma 18 jan 2021


Meer info / Inschrijven
Antwerpen
08:00
4 plaatsen vrij

Start op ma 01 feb 2021


Meer info / Inschrijven
Antwerpen
08:00
6 plaatsen vrij

Start op ma 15 feb 2021


Meer info / Inschrijven
Antwerpen
08:00
6 plaatsen vrij

Start op ma 01 mrt 2021


Meer info / Inschrijven
Antwerpen
08:00
6 plaatsen vrij

Start op ma 15 mrt 2021


Meer info / Inschrijven
Antwerpen
08:00
6 plaatsen vrij

Start op ma 29 mrt 2021


Meer info / Inschrijven
Antwerpen
08:00
6 plaatsen vrij

Start op ma 12 apr 2021


Meer info / Inschrijven
Antwerpen
08:00
6 plaatsen vrij

Start op ma 26 apr 2021


Meer info / Inschrijven
Antwerpen
08:00
6 plaatsen vrij

Start op di 25 mei 2021


Meer info / Inschrijven
Antwerpen
08:00
6 plaatsen vrij

Start op ma 07 jun 2021


Meer info / Inschrijven
Antwerpen
08:00
6 plaatsen vrij

Furbo is erkend door en werkt samen met verschillende instanties en beroepsverenigingen zoals Alimento, Bouwunie, Confederatie Bouw, Constructiv, Educam, Vlaams Ministerie van Onderwijs, Vlaams Gewest in het kader van opleidingscheques en het Vlaams opleidingsverlof, Volta en Qfor.